ASIAKASREKISTERI JA TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

vKON YHTIÖT OY
Havangantie 404
34710 VASKIVESI
Puh. 050 3238208
Y-tunnus: 2531557-8


2. Yhteyshenkilö

Joni Viljamaa
Puh. 0503238208
etunimi.sukunimi@vkon.fi


3. Rekisterin nimi

vKON YHTIÖT OY:n prospekti-, asiakas- ja markkinointirekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään uusien asiakkaiden tavoitteluun, asiakkaiden yhteydenottojen ja asiakasviestinnän hoitamiseen; palveluiden tuottamiseen sekä niiden laskutukseen; palveluiden kehittämiseen, -markkinointiin ja -mainontaan.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

  • yritys

  • yhteyshenkilön nimi

  • puhelinnumero

  • sähköpostiosoite

  • yrityksen y-tunnus

  • postiosoite

  • laskutusosoite

  • asiointi- ja ostotiedot

  • mahdolliset asiakkaan antamat muut tiedot


Rekisteriin kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista asiakassuhteen ylläpidon kannalta.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä tai yritykseltä vastaanotetuista sähköpostiviesteistä, käyntikorteista, puhelimessa tai tapaamisessa saatuja tietoja. Viranomaisen pitämistä rekistereistä (esim. ytj.fi) tai muista julkisista lähteistä (esim. yrityksen www-sivuilta). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun, sekä evästeiden avulla.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja on mahdollista luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille tai erilaisten yritysjärjestelyn yhteydessä (esim. liiketoimintakauppa). Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


8. Evästeiden (cookies) käyttö

vKON YHTIÖT OY:n www-sivut käyttävät evästeitä (ns. cookie-toimintoa). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se auttaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan kävijät, jotka vierailevat sivuilla usein. Evästeet helpottavat kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeistä saaman palautteen avulla saamme parannettua www-sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Näiden tietojen avulla voimme tarjota asiakkaillemme yksilöityjä tietoja ja palveluita.

Evästeiden käyttö on mahdollista estää useimpien selainohjelmien asetuksista, jos www-sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua antaa edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla. On kuitenkin hyvä muistaa se, että evästeet saattaa olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme www-sivujen ja tarjoamiemme palveluiden oikeanlaiselle toimimiselle.


9. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta esimerkiksi käyttämällä palomuuria ja salasanoja. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus tarkastella ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus, lainsäädäntö ja henkilötiedon käsittelyä määrittelevät asetukset.


10. Rekisteröidyn oikeudet

Tiedon tarkastus- ja korjausoikeus sekä oikeus tulla unohdetuksi Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu vKON YHTIÖT OY:n rekisteriin ja saada henkilötietojen rekisteriote kerran kalenterivuoden aikana korvauksetta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjausta, poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”) tai tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja ne pitää lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen mukaisesti.


Oikeus peruuttaa suostumus, valittaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Jos reksiteröity on sitä mieltä, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojasääntelyä, on hänellä oikeus valittaa asiasta valvontaviranomaiselle. Hänellä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.